مردم بدنبال حاکمیت مردم

رسانک/ امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» توسط آزادیخواهان بلوچ در خیابان های زاهدان سر داده شد.

جمعه های اعتراضی بلوچستان ، الگویی برای ایران است و تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*