فضای امنیتی اطراف مسجد مکی زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ویدئویی که حضور گسترده نیروهای نظامی در خیابان مدرس و خیام در زاهدان را نشان می دهد.

علیرغم فشارها و جو شدید امنیتی مردم در خیابان‌های زاهدان در حال اعتراض هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*