حضور گسترده نیروهای نظامی در خیابان‌های زاهدان

رسانک/ علیرغم جو شدید امنیتی در زاهدان طی یک ماه اخیر، هزاران شهروند بلوچ بر علیه جمهوری اسلامی به خیابان آمده و شعار سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*