حضور فرماندهان ارشد نظامی جهت سرکوب معترضان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ١۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، عکسها و ویدئوهای دریافتی از زاهدان نشان می‌دهد که فرماندهان ارشد نظامی، شخصا به خیابان های زاهدان آمده‌اند تا اعتراض بحق مردم را سرکوب کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*