حضور زنان بلوچ در اعتراضات زاهدان

رسانک/ امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، زنان معترض بلوچ با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی به بازداشت، اعدام و تخریب شخصیت های بلوچستان در زاهدان به خیابان آمدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*