اعتراض مردم زاهدان با سردادن شعارهای اعتراضی

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۴ بهمن ماه ۱۵۰۱، مردم زاهدان همچون هفته های گذشته با سردادن شعارهای اعتراضی دست به تجمع زدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*