مردم بلوچستان از موضع خود عقب نشینی نخواهند کرد

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی در طول چهار دهه حکمرانی خود بر جغرافیای ایران، همواره تلاش داشته تا بلوچستان را در بدترین وضعیت توسعه، عمران و شاخص هایی مانند مواصلاتی، پزشکی، آموزشی و… در پایین ترین ترین سطح نگه دارد.

این سیاست ها نه تنها در بلوچستان کنونی بلکه در مناطق بلوچ نشین همجوار نیز اجرا شده و اکنون با توجه له جنایاتی که جمهوری اسلامی بر علیه بلوچ ها انجام داده و در حال انجام دادن است، ملت بلوچ از خواسته‌های خود عقب نشینی نخواهد کرد.

(گفتگوی مهندس رحیم بندویی با تلویزیون صدای آمریکا)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*