هدف جمهوری اسلامی از دستگیری مولوی مراد زهی و ایجاد فضای امنیتی در بلوچستان

رسانک/ پس از آنکه محمد کرمی، از فرماندهان ارشد سپاه و از عاملان اصلی قتل عام مردم در ٨ مهر و ١٣ آبان ١۴٠١ در شهرهای زاهدان و خاش به عنوان استاندار بلوچستان و سیستان منصوب شد، تلاش های جمهوری اسلامی از طریق نظامی گری آوردن فشار بر مردم و مولوی عبدالحمید بوده تا بتواند اعتراضات مردم بلوچستان را سرکوب کند.

جمهوری اسلامی با بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی در تلاش است تا علاوه بر اینکه نوعی گروگانگیری در قبال سکوت مردم داشته باشد، مردم و جامعه را نیز محک بزند. بنابراین سکوت در مقابل بازداشت کسانی که از مردم حمایت کرده‌اند میتواند، سرکوب های شديدی در آینده بدنبال داشته باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*