روایت یک شهروند مجروح در جمعه سیاه بلوچستان (٨ مهر ماه ١۴٠١)

رسانک/ «محمد نارویی» یکی از مجروحین جنایت جمعه سیاه زاهدان، از روز حادثه، چگونگی زخمی‌شدن و روند درمانش روایت می‌کند.

محمد نارویی در حادثۀ جمعه خونین زاهدان با شلیک گلولۀ جنگی توسط مأموران از دو ناحیه در قسمت پای راست مورد هدف قرار گرفته بود. این نوجوانِ ١٩ ساله بر اثر این تیراندازی، بعد از چندین مرتبه عمل جراحی، پای راست خودش را از زانو به پایین از دست داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*