اختلال شدید اینترنت در بلوچستان

به گزارش رسانک، از ساعات اولیه بامداد امروز یکشنبه ٩ بهمن ماه ۱۴۰۱، اینترنت در بلوچستان بخصوص در شهر زاهدان با اختلال شدید مواجه شده است.

اینترنت بسیاری از کاربران قطع شده و برخی نیز به سختی می‌توانند وصل شوند.

گفتنی است که در دو هفته اخیر سرعت اینترنت به شدت ضعیف شده و از بامداد امروز اختلال جدی بوجود آمده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*