گزارشی تصویری از پرفورمنس اعتراضی فعالان حقوق بشری و سیاسی در آلمان

به گزارش رسانک، روز شنبه ٨ بهمن ماه ۱۴۰۱، گروهی از فعالان حقوق بشری و سیاسی ملل تحت ستم در جغرافیای ایران ، پرفورمنسی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*