عشق یعنی دفاع از وطن

رسانک/ مقامات رژیم جمهوری اسلامی همواره بجای پاسخگو بودن به خواست و مطالبه مردم، تلاش کرده‌اند که با نظامی گری و قلدری، مردم را سرکوب کنند.

اینجا، اما بلوچستان است. این سرزمین با خون پاک جوانانی آبیاری شده که جز بدنبال زندگی شرافتمندانه و با عزت نبوده‌اند. مسلما هیچ قدرتی توانایی سرکوب مردمی را که سالها در رنج و درد بوده‌اند و اکنون بدنبال تغییرات اساسی هستند، ندارد.

خون هایی که در جمعه های خونین زاهدان و خاش ریخته شدند، نه قابل بخشش هستند و نه قابل فراموش کردن.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*