زنان بلوچ و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی

رسانک/ زنان بلوچ بر خلاف تبلیغات گسترده رسانه‌ای جمهوری اسلامی در خیزش ١۴٠١ ، بر همگان ثابت کردند که نه تنها به حق و حقوق خود بیش از پیش آگاه گشته اند و برای برابری جنسیتی تلاش می‌کنند.

جمهوری اسلامی در طول چهار دهه حکمرانی خود ، بیشترین و بدترین ستم ها را بر زنان روا داشته ولی اکنون بیداری و آگاهی مردم باعث شده تا بر علیه این حکومت تمامیت‌خواه بپاخیزند.

در روزی که زاهدان شاهد بارش برف بود و از چندین روز قبل شاهد شدیدترین جو امنیتی شده بود، زنان بلوچ بار دیگر به طریقی دیگر اعتراض خود را به جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند.

مرکز بلوچستان ، شهر دُزاپ (زاهدان)
٧ بهمن ماه ۱۴۰۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*