راسک بپاخاست

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٧ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، مردم در شهر راسک بر علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اعتراض زدند.

آنها در حال شعار دادن علیه جمهوری اسلامی و افراد خودفروخته بسیجی سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*