حضور گسترده نیروهای نظامی و اعزام آنها به محل تجمع مردم در زاهدان

رسانک/ بدنبال اعتراضات مردمی در زاهدان، نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی به محل تجمع مردم اهزام شدند.

گفتنی است که برخی نیروهای امنیتی و نظامی از صبح امروز در خیابان های نزدیک به محل این تجمعات، اعزام شده بودند.

اعتراضات در زاهدان علیرغم جو شدید امنیتی ادامه دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*