شعار نویسی اعتراضی جوانان بلوچ در زاهدان

رسانک/ بامداد امروز ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، جوانان بلوچ با نوشتن شعارهای اعتراضی روی دیوار معابر شهر زاهدان نسبت به جو امنیتی شهر و گسترش بازداشت ها هشدار دادند.

آنها در روز جمعه ٣٠ دی ماه ۱۴۰۱ نیز با حمل پلاکاردهایی اعلام کرده بودند که سرکوب و بازداشت نمی‌تواند آنها را از مطالبه حقوق خود بازدارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*