سفر وعده درمانی معاون اول رئیس دولت به زابل و زاهدان

به گزارش رسانک، معاون اول رئیس دولت، محمد مخبر، به زابل و زاهدان مانند همه روسا و معاون روسای جمهور سابق و صدها وزیر در طی نزدیک به چهل و چهار سال به بلوچستان آمدند و همان وعده درمانی هایی را وعده دادند که اسلاف و پیشینیان آنها وعده داده بودند و هرگز عمل نکردند.

تظاهر و دروغگویی و بدعهدی و خلف وعده در طول چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جزئی از حاکمیت بوده و مسئولان همواره شعارهایی را مطرح کرده اند که هرگز عملی نشده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*