آزادی دو شهروند بلوچ بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

به گزارش رسانک، روز گذشته ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، دو شهروند بلوچ که توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، آزاد شدند.

هویت این دو شهروند بلوچ «علی میربلوچزهی» و «منصور باجیزهی» (مینگل) هر دو نفر اهل زاهدان عنوان شده است.

علی و منصور در ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، در بحبوحه وضعیت امنیتی شدید دزاپ (زاهدان) ، بدون دلیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

گفتنی است که طی روزهای اخیر تعداد زیادی از جوانان بلوچ در مناطق مختلف شهر زاهدان توسط نیروهای نظامی و لباس شخصی با خشونت تمام بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*