گرارشی از حضور فعالان زن بلوچ به همراه اعضای حزب مردم بلوچستان در پارلمان اروپا

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ٢۶ آبان ماه ۱۴۰۱، پارلمان اروپا جلسه ای با موضوع طرحی فراگیر برای ایران که از طرف سازمان “سالوکس” و برخی از اعضای این پارلمان تشکیل شده بود از فعالان حوزه‌های مختلف ایران تشکیل شد.

در این جلسه چند تن از فعالان حوزه زنان بلوچ، حقوق بشر و سیاسی از جمله اعضای حزب مردم بلوچستان دعوت شده بودند.

“سازمان صدای زنان بلوچستان، (برمش، Bramsh) با زنان کورد، تورک، عرب و… نیز در این کنفرانس حاضر شده و نمایندگانی نیز نسبت به وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان در ایران و مناطق اقلیت ها سخنرانی کردند.

در این جلسات ناصر بلیده‌ای از حزب مردم بلوچستان، جزو سخنرانان بود و مباحثی در رابطه با وضعیت ملت بلوچ و زنان بلوچستان مطرح کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*