شرکت نماینده حزب مردم بلوچستان در سمینار جنبش انقلابی در ایران، چالشها و چشم اندازها

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ٢ بهمن ماه ۱۴۰۱، سمیناری تحت عنوان “جنبش انقلابی در ایران، چالش ها و چشو اندازها” در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد.

این سمینار توسط اتحادیه‌ آموزشی کارگران سوئد با همکاری و همیاری احزاب و سازمان‌های شرکت‌کننده جهت آشنا شدن با نظرات و برنامه‌های آنان، پیرامون
” جنبش انقلابی در ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها” برگزار شد.

بیش از دویست نفر در این سمینار شرکت داشتند. از طرف حزب مردم بلوچستان، محمد کدخدایی و ابراهیم لشرکزهی شرکت کرده بودند که آقای کدخدایی به ایراد سخنرانی پرداخت. حضار در این سمینار به سخنان شرکت کنندگان گوش دادند و سوالات خود را مطرح نمودند.

احزاب و سازمان‌های شرکت‌کننده در این سمینار عبارت بودند از:

جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران
حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)
حزب دموکرات کردستان ایران
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
حزب مردم بلوچستان
کومه‌له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
حزب مشروطه ایران

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*