انفجار سیلندر گاز در پهره (ایرانشهر) چهار نفر را راهی بیمارستان کرد

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، انفجار سیلندر گاز در پهره باعث مجروح شدن دستکم چهار شهروند شد.

از هویت مجروحان تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود مجروحان این حادثه توسط اورژانس به بیمارستان خاتم این شهر منتقل شده‌اند.

از علت حادثه اطلاعی در دست نیست ولی فقدان شبکه گاز رسانی و بی توجهی جمهوری اسلامی باعث شده که در شهرهای بلوچستان شهروندان همچنان از سیلندر گاز استفاده کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*