دموکراسی با پذیرش دیگری، میسر است!

رسانک/ روز شنبه ١ بهمن ماه ۱۴۰۱، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری ملل تحت ستم در جغرافیای ایران در شهر هامبورگ آلمان تظاهرات مسالمت آمیزی برگزار کردند.

در این تظاهرات شماری از فعالان به دردها و رنجو هایی که در ایران تحت حاکمیت فاسد جمهوری اسلامی تحمل کرده‌اند سخنرانی کردند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه ای سر دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*