پلاکاردهایی با مضامین و معنای واضح برای فردای آزادی

رسانک/ در طول انقلاب جاری شهروندان بلوچستان که پیش‌رو در آن بوده‌اند و پرچم انقلاب را همچنان بالا نگه داشته اند، نمونه رشد سیاسی برای بسیاری از سیاستمداران زیاد است.

این پلاکاردها حاوی معنا و مفاهیم گسترده ای است که آزادیخواهان با آنها برای فردایی بهتر به خیابان ها آمدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*