حضور نیروهای نظامی در خیابان خیام و سایه سنگین جو امنیتی

به گزارش رسانک ، امروز جمعه ٣٠ دی ماه ۱۴۰۱ ، جو شدید امنیتی در زاهدان برقرار شده و هلیکوپترهای نظامی بر فراز این شهر در حال پرواز هستند.

شب گذشته نیز در برخی مناطق صدای ممتد تیراندازی شنیده شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*