بازداشت شمار زیادی از مهاجران مقیم افغانستانی و ازبکستانی در زاهدان

به گزارش رسانک، طی روزهای اخیر و با توجه به تشدید جو امنیتی، بسیاری از شهروندان افغانستانی و ازبکستانی مقیم در زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و محل کسب و مغازه هایشان تعطیل شده اند.

گفته می شود نیروهای امنیتی بلوچ ها را نیز در منطقه بازار مشترک زاهدان تهدید کرده‌اند که نباید به این افراد سنی مذهب که کارت اقامت نیز دارند، مغازه اجاره داده و یا از آنها خرید کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و لباس شخصی بلوچ هایی که مدارک هویتی نداشته و یا همراه نداسته باشند را نیز بازداشت و به همراه این افراد رد مرز می‌کنند.

به گفته یک منبع مطلع، این نوع اقدامات در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز افتاده و شهروندان بلوچ را با خاور و ماشین سنگین، از مرز خارج کرده‌اند.

این در حالی است که حدود دو دهه است که ازبک‌ها و افغان‌ها (پشتون‌ها، تاجیک‌ها و پشه‌ای‌ها) و دیگر ملیت‌های مهاجر از افغانستان برای دوری از جنگ و فقر در افغانستان و برای امرار و معاش به زاهدان مهاجرت کرده‌اند.

لازم به ذکر است که این مهاجران در طول این مدت توانسته اند ارتباط خوبی با توجه به مهمان‌نوازی بلوچ ها برقرار کنند و اکنون شهروندان بلوچ از آنها اعلام حمایت کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*