اپوزیسیون قدرت طلب نباشد و به خواسته‌های مردم احترام بگذارد

رسانک/ «پیام روشن انقلاب زن زندگی آزادی، دموکراسی، آزادی، برابری حقوق، نفی دیکتاتوری و قبول تکثر و تنوع است.»

چنگ زدن به خیزش مردم و مصاوره آن به نفع گروهی خاص می‌تواند مردم ایران را سرافکنده و ناامید کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*