اندازه محبوبیت فردی که با مردم ماند در یک بنر

رسانک/ علیرغم جو شدید امنیتی در زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان، مردم همچنان مصمم به برگزاری اعتراضات سراسری در خیابان ها علیه جمهوری اسلامی هستند.

در برخی بنرها به محاصره زاهدان نیز اشاره شده و نوشته‌اند در هر صورت در کنار مولوی عبدالحمید که در کنار مردم بلوچستان و ایران ایستاده هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*