اعمال وضعیت فوق امنیتی توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دزاپ

به گزارش رسانک ،رژیم جمهوری اسلامی ایران جهت کنترل اعتراضات در بلوچستان بویژه در شهر دزاپ (زاهدان)، وضعیت فوق امنیتی حاکم کرده و در همه خیابان ها و مناطق این شهر نیروهای نظامی ایست و بازرسی زده و مستقر شده اند.

این اقدامات پس از آن شکل گرفته که اعتراضات در روزهای جمعه همچنان ادامه دارد و قیام جغرافیای ایران فقط در بلوچستان و کوردستان خلاصه شده است.

این انقلاب نیاز به حمایت دارد و مردم در دیگر شهرها نیز بایستی در روز جمعه به خیابان‌ها بیایند تا نتیجه حاصل شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*