منصور هرمزی یکی از مجروحین فاقد شناسنامه اعتراضات زاهدان بعد از گذشت بیش از صد روز تحمل رنج جراحات، جان باخت

به گزارش رسانک، امروز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، منصور هرمزی، فرزند نوراحمد ۲۴ ساله که یک روز پس از جمعه خونین ۸ مهر ماه زاهدان که در جریان اعتراضات شیرآباد مجروح شده بود در اثر شدت جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله جنگی بعد از ۱۰۸ روز رنج حراحات جان باخت.

‌ منصور در طی این مدت در بیمارستان خاتم زاهدان در کما بسر می برده است.

منصور، فاقد شناسنامه و ساکن منطقه شیرآباد زاهدان در شامگاه ۹ مهر ماه ۱۴۰۱ در ورودی خیابان پیربخش در جریان اعتراضات توسط نیروهای نظامی مورد شلیک مستقیم گلوله جنگی قرار گرفته که بخاطر اصابت گلوله جنگی از پشت به ناحیه کمر در بیمارستان خاتم زاهدان در کما بسر می برده است.

گفتنی است نیروهای امنیتی از تحویل جسد منصور به خانواده تا لحظه تنظیم گزارش خوداری کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*