حضور اعضای حزب مردم بلوچستان در مقابل پارلمان اروپا جهت تروريستی خواندن سپاه پاسداران

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ٢۶ دی ماه ۱۴۰۱، جمعى از بلوچ هاى ساکن در نقاط مختلف اروپا، همراه با بقيه ايرانيان در مقابل پارلمان اتحاديه اروپا گرد آمدند و خواستار قرار دادن سپاه پاسداران ايران در فهرست گروه‌های تروريستی شدند.

در اين تجمع که برخی از اعضای حزب مردم بلوچستان نیز از کشورهای مختلف خود را به محل تجمع رسانده بودند، شماری از نمايندگان اروپا سخنراني کردند و خواستار متوقف شدن اعدام‌ها در ايران شدند.

گفته می‌شود این یکی از بزرگترین تجمعات ایرانیان خارج از کشور بر علیه جمهوری اسلامی بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*