ادامه تحصن و تجمع در حمایت از مولوی گرگیج در گالیکش استان گلستان

به گزارش رسانک، امروز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، تحصن و تجمع مردم بلوچ در مقابل منزل مولوی محمدحسین گرگیج وارد سومین روز خود شده است.

معترضان خواستار لغو حکم احضار مولوی گرگیج به صورت کتبی توسط دادگاه ویژه روحانیت گلستان هستند. مردم بلوچ و ترکمن اعلام کردند تا زمانی که حکم احضار مولوی گرگیج لغو نشود به تحصن و تجمع ادامه خواهند داد.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه ویژه روحانیت از مولوی گرگیج خواسته بود تا روز یکشنبه ۲۵ دی ماه خود را به این دادگاه معرفی کند که مردم بلوچ و ترکمن با تجمع مقابل منزل وی مانع از رفتن او به دادگاه شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*