ویدیوهایی دیگر از زنجیره انسانی دور مسجد مکی 

رسانک/ پس از مسجد ضرار خواندن مسجد مکی توسط لاریجانی مردم شجاع زاهدان با تشکیل حلقه انسانی دور مسجد، خشم خود را از حکومت و حمایت خود را از مولوی عبدالحمید  به نمایش گذاشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*