نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

رسانک/ جمعه های خونین زاهدان و خاش در ۸ مهر و ١٣ آبان ماه ۱۴۰۱ غیرقابل فراموش هستند.

مردم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی به اعتراضات ادامه خواهند داد و قصاص آمران و عملان این جنایات توسط جمهوری اسلامی، سرنگونی آن است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*