“نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی و برابری”

رسانک/ مردم ایران در چند دهه اخیر چندین حکومت و ده‌ها دولت به خود دیده‌اند و اکنون همگان تشنه دموکراسی و برابری حقوق می‌باشند. ایران با قبول کردن تفاوت های ملی، زبانی و فرهنگی زیباست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*