غرش جوانان بلوچ

رسانک/ مردم در شهر زاهدان فریاد می زنند “می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت”.

آنها به این باور رسیده اند که راهی جز سقوط جمهوری اسلامی برای رهایی از این ظلم و ستم ها و کشتار برادران و خواهران وجود ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*