صبا بلوچ: شعار جهانی «زن, زندگی, آزادی» تمام اقلیت‌های قومی را گرد هم آورده است

رسانک/ شعار “زن ،زندگی ،آزادی” سرلوحه مردمی است که چهار دهه تحت سلطه حکومتی دیکتاتور بوده‌اند و فشارهای زیادی را تحمل کرده‌اند. این شعار اکنون باعث شده تا مردم سراسر ایران را در یک جا جمع کرده و اتحاد را به ارمغان آورده است.

فشارهای بین المللی نیز مسلما می‌توانند کمک شایانی به مردم در داخل ایران کنند و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته را تحت تاثیر قرار دهند.

گفتگوی صبا بلوچ، با تلویزیون ایران اینترنشنال

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*