شعارهای «مرگ بر خامنه ای» و «میکشم میکشم آنکه برادرم کشت» در زاهدان 

رسانک/ اعتراضات در شهر دُزاپ (زاهدان) همچنان ادامه دارد و معترضان به جمهوری اسلامی شعارهایی علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*