رشد و آگاهی جوانان بلوچ در پاسبانی از وطن

رسانک/ جوانان بلوچ برای وطن خود خون داده‌اند و برای آزادی آن از چنگ ضحاک زمانه، علی خامنه ای و جمهوری اسلامی از پای نخواهند نشست.

بلوچستان با تداوم این انقلاب سرافراز است و سرافراز خواهد ماند. مردم بلوچستان از سایر ایرانیان می‌خواهند که در روزهای جمعه به خیابان ها آمده و از اعتراضات مردمی در بلوچستان حمایت عملی کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*