خاش قهرمان بپاخواست

رسانک/ امروز جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱، معترضان بلوچ خاش علیه حکومت خامنه ای در خیابان ها بپاخاستند.

مردم شجاع خاش خون جوانان جمعه خونین این شهر را فراموش نکرده و با تسخیر  خیابان ها علیه جمهوری اسلامی شعار سر میدهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*