حمایت معترضان از مولوی عبدالغفار نقشبندی

رسانک/ امروز جمعه ٢٣ دی ماه ۱۴۰۱، مردم در شهر راسک در حمایت از اعتراضات مردمی و مولوی عبدالغفار نقشبندی به خیابان ها آمدند.

مولوی نقشبندی همواره کنار مردم ایستاده و اکنون وظیفه تک تک ایرانیان است تا از او حمایت کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*