حق، ناحق است، زندگی اینجا سخت است

رسانک/ امروز جمعه ٢٣ دی ماه ۱۴۰۱ ، زنان بلوچ بار دیگر به خیابان های شهر دُزاپ (زاهدان) آمدند تا بگویند تا زمانی که حتی یک نفر هم باشند برای اعتراض به جمهوری اسلامی بپا خواهند خاست.

آنها شعارهایی مترقی و حقیقی سر دادند که می‌تواند هر وجدانی را بیدار کند. 

آنها “حق، ناحق است، زندگی سخت است اینجا” را با زبان بلوچی سر دادند و خواستار آزادی شدند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*