حضور هزاران نفری مردم در خیابان‌های دزاپ (زاهدان) 

رسانک/ امروز جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱، آزادیخواهان بلوچ در دزاپ همانند جمعه های گذشته دوباره علیه جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*