حضور زنان در نماز جمعه و اعتراضات بلوچستان 

رسانک/ امروز جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱، توضیح یکی از معترضین زن بلوچ در مورد حواشی و شایعات پیرامون ممانعت از حضور زنان در مصلی نماز جمعه زاهدان.

(صدا تغییر داده شده است)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*