تشکیل زنجیره انسانی در حمایت از مسجد مکی زاهدان 

رسانک/  به دنبال انتشار فراخوان  توسط جمعی از فعالان مذهبی اهل‌سنت در پاسخ به توهین و جسارت بی‌شرمانه‌ محمدجواد لاریجانی مبنی بر مسجد ضرار خواندن مسجد مکی و همچنین درخواست تخریب بزرگترین مکان مذهبی اهل‌سنت ایران از سوی این چهره‌ حکومتی،  امروز  جمعه ۲۳ دی ماه معترضان در زاهدان در حمایت از مسجد مکی زاهدان و مولوی عبدالحمید تشکیل زنجیره‌ی انسانی دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*