خانم آنلین فن بوسویت نماینده پارلمان بلژیک کفالت سیاسی کامبیز خروت را برعهده گرفت

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ١٩ دی ماه ۱۴۰۱، خانم «آنلین فن بوسویت» نماینده پارلمان بلژیک کفالت سیاسی «کامبیز خروت» ۲۰ ساله، زندانی بلوچ محکوم به اعدام را بر عهده گرفت.

خانم آنلین فن بوسویت در توئیتی نوشت: «من مادر خوانده سیاسی کامبیز خروت ۲۰ ساله هستم او توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و بر اساس سکنجه و اعترافات اجباری محکوم به اعدام کردند.»

«صدای او باش»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*