فریاد آزادی ایرانیان در هامبورگ آلمان 

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، در سومین سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی بیش از دو هزار نفر از ایرانیان ساکن آلمان در شهر هامبورگ در همبستگی با خیزش “ژن، ژیان، ئازادی” و اعتراض به اجرای احکام اعدام معترضان تجمع کردند. 

به گفته پلیس آلمان، حدود دوهزار و ۷۰۰ نفر در هامبورگ به خیابان‌ها آمده و با محکوم کردن اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، از معترضان خیزش ۱۴۰۱ همبستگی خود با مردم ایران را نشان دادند.

گفتنی است که در این تظاهرات شماری از بلوچ ها و کوردها نیز حضور داشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*