نه کولبری، نه سوختبری، فقط آزادی و برابری

نه کولبری، نه سوختبری، فقط آزادی و برابری

رسانک/ مردم بلوچستان همچون سایر مناطق ایران خواهان آزادی و برابری و دمکراسی هستند.

آنها در طول سال های اخیر در میان نبود شغل مناسب و پایدار به سوختبری روی آورده اند که همین امر سالانه باعث کشته و زخمی شدن بسیاری از آنان شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*