مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر

رسانک/ امروز جمعه ١۶ دی ماه ١۴٠١، مردم شجاع شهر دُزاپ (زاهدان) بار دیگر بر علیه جمهوری اسلامی ایران به خیابان ها آمدند و علیه آن شعار می‌دهند.

خواست مردم مشخص است و آن سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی می‌باشد. مردم خواستار دموکراسی و برابری هستند و از تبعیض و بی عدالتی ها خسته شده‌اند.

مردم می‌دانند نه جمهوری اسلامی و نه حکومتی که هویت آنها را به عنوان بلوچ قبول ندارد، قابل اعتماد نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*