سرکوب و بازداشت راه حل نیست!

رسانک/ با وجود سرکوب شدید هفته گذشته در زاهدان، باز هم پس از نماز جمعه معترضین به خیابان آمدند.

مردم با شعارهای “مرگ بر دیکتاتور” و “این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت” اعتراض کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*