خواست مردم

رسانک/ مردم در طول یک سده اخیر چند نوع حکومت را در جغرافیای ایران تجربه کرده‌اند و اکنون به چیزی جز دموکراسی و برابری راضی نخواهند شد.گروهخبریتحلیلی_رسانک

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*